Dietetyka - skrypt do ćwiczeń z anatomii

Materiały do ćwiczenia 10

Narząd wzroku Narząd słuchu i równowagi Naczynia szyi Gruczoł tarczowy Droga wzrokowa, droga słuchowa i droga równowagi

Materiały do ćwiczenia 9

Mózgowie (rozwój i podział) Unaczynienie mózgowia Układ limbiczny Rdzeń kręgowy Opony mózgowia i zatoki żylne opony twardej. Nerw twarzowy Droga smakowa

Materiały do ćwiczenia 8

Kości czaszki Jamy i doły czaszki Dół przedni, środkowy i tylny stanowią wewnętrzną powierzchnię podstawy czaszki. Wyrostki podniebienne szczęk, blaszki poziome kości podniebiennych, lemiesz, wyrostki skrzydłowate kości klinowej oraz powierzchnie dolne kości: skroniowych, klinowej i potylicznej stawnowią zewnętrzną powierzchnię podstawy czaszki. Nerwy czaszkowe Otwory i kanały czaszki jako miejsca przejścia dla nerwów czaszkowych

Materiały do ćwiczenia 6

Przestrzeń zewnątrzotrzewnowa i układ moczowy Narządy płciowe żeńskie Narządy płciowe męskie

Materiały do ćwiczenia 1

Połączenia kości Odcinek szyjny kręgosłupa Odcinek piersiowy i lędźwiowy kręgosłupa Odcinek krzyżowy i guziczny kręgosłupa Więzadła kręgosłupa Krzywizny kręgosłupa

Materiały do ćwiczenia 2

Kości obręczy barkowej i kończyny górnej wolnej Szkielet kończyny górnej składa się z kości obręczy barkowej, oraz ze szkieletu kończyny górnej wolnej. Obręcz barkową (obręcz kończyny górnej) tworzą dwie kości: łopatka i obojczyk. Obręcz barkowa jest miejscem przyczepu kończyny górnej do ściany klatki piersiowej. Kończynę górną dzieli się na trzy części: Ramię: od stawu ramiennego …

Materiały do ćwiczenia 2 Read More »