Materiały do ćwiczenia 1

Połączenia kości

Kości są tu połączone przy pomocy tkanki łącznej.

Przykłady:

 • Ciemiączka u noworodka.
 • Szwy czaszki.

Do więzozrostów zaliczyć można sposób mocowania korzeni zęba w zębodole, nazwany – wklinowanie.

Jest to połącznie kości przy pomocy tkanki chrzęstnej (szklistej lub włóknistej).

Przykłady:

 • Krążki międzykręgowe.
 • Spojenie łonowe (między kośćmi łonowymi).

Powstają w wyniku mineralizacji (zwapnienia) więzozrostów i chrząstkozrostów. Pozbawione są jakiejkolwiek ruchomości (natomiast w przypadku więzozrostów i kościozrostów możliwe są bardzo niewielkie ruchy kości względem siebie).

Przykłady:

 • Kość krzyżowa, powstająca w wyniku zrośnięcia się 5 kręgów krzyżowych.

Połączenia półścisłe to inaczej stawy płaskie. Umożliwiają niewielkie ruchy kości względem siebie.

Przykłady:

 • Połączenia pomiędzy powierzchniami stawowymi górnymi i dolnymi kręgów. Są to stawy międzykręgowe.

Staw jest ruchomym połączeniem dwóch lub większej liczby kości. Wyróżniamy w nim składniki stałe i niestałe.

 1. Powierzchnie stawowe.
 2. Jama stawowa: włosowata szczelina wypełniona mazią. Znajduje się pomiędzy powierzchniami stawowymi. Objęta od zewnątrz torebką stawową.
 3. Torebka stawowa: błona łącząca końce kości należących do stawu i oddziela staw od otoczenia. Torebka stawowa składa się z dwóch błon.
  1. Błona włóknista (zewnętrzna, mocniejsza, utrzymuje końce kości w prawidłowym położeniu względem siebie).
  2. Błona maziowa (wewnętrzna, cienka, wydziela maź stawową, która wypełnia jamę stawową i zwilża przy tym powierzchnie stawowe. Powoduje to zmniejszenia tarcia podczas ruchu stawu).
 • Więzadła stawowe: pasma tkanki łącznej. Wzmacniają torebkę stawową i hamują zbyt rozległe ruchy stawu. Chroni to staw przed zwichnięciem.
 • Obrąbki stawowe: pasma chrząstki włóknistej. Przyczepiają się do brzegu panewki (na przykład w stawie biodrowym i w stawie ramiennym) i w ten sposób ją pogłębiają. Stanowią rodzaj “kołnierza” panewki, dodatkowo stabilizując staw.
 • Krążki stawowe i łąkotki stawowe: płytki chrząstki włóknistej. Znajdują się w jamie stawowej. Krążki stawowe rozdzielają jamę stawową całkowicie, a łąkotki częściowo.

Kryteria podziału stawów:

Stawy można podzielić ze względu na:

 • Stawy proste. Składają się z dwóch kości (dwóch powierzchni stawowych. Jedna kość – jedna powierzchnia stawowa).
 • Stawy złożone. Składają się z więcej niż dwóch kości (więcej niż dwóch powierzchni stawowych). Na przykład staw łokciowy.

Ruchy: zginanie i prostowanie.

Przykłady: stawy międzypaliczkowe.

Ruchy: rotacja.

Przykłady: Staw szczytowo-obrotowy (pomiędzy kręgiem C1 i C2). Część ramienno-łokciowa stawu łokciowego.

Uwaga! Staw szczytowo-obrotowy w części źródeł klasyfikowany jest jako staw śrubowy.

Ruchy: Przywodzenie i odwodzenie. Przeciwstawienie i odprowadzenie.

Przykłady: Staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka.

Ruchy: Zginanie i prostowanie. Przywodzenie i odwodzenie.

Przykłady: Staw bliższy ręki (staw promieniowo nadgarstkowy = połączenie przedramienia z nadgarstkiem).

Ruchy: Zginanie i prostowanie. Także zginanie do boku (w ograniczonym zakresie).

Przykłady: Staw szczytowo-potyliczny.

Ruchy: Zginanie i prostowanie. Odwodzenie i przywodzenie. Rotacja. Obwodzenie.

Przykłady: Staw ramienny.

Ruchy: Zginanie i prostowanie. Odwodzenie i przywodzenie. Rotacja. Obwodzenie.

Przykłady: Staw biodrowy.

Odcinek szyjny kręgosłupa

Szyjny odcinek kręgosłupa składa się z 7 kręgów (C1, C2, C3, C4, C5, C6 i C7). Kręgi C1, C2 i C7 to kręgi nietypowe (mają odmienną budowę). Pozostałe kręgi (od C3 do C6) to kręgi typowe (nie różnią się między sobą budową).

Typowy kręg szyjny zawiera następujące struktury:

 • Zawiera haki trzonu, które znajdują się po bokach trzonu. Są charakterystyczne jedynie dla kręgów szyjnych oraz dla pierwszego kręgu piersiowego.
 • Ma przekrój zbliżony do prostokątnego.

Zawiera:

 • Nasadę łuku kręgu
 • Blaszkę łuku kręgu
 • Wyrostki poprzeczne (prawy i lewy) zaopatrzone w otwory wyrostków poprzecznych. oraz w bruzdę nerwu rdzeniowego na swej górnej powierzchni. Otwory wyrostków poprzecznych występują jedynie w kręgach szyjnych (wszystkich). Przebiega przez nie między innymi tętnica kręgowa.
 • Wyrostki stawowe górne wraz z powierzchniami stawowymi. Są niezbędne do połączenia kręgów pomiędzy sobą.
 • Wyrostki stawowe dolne wraz z powierzchniami stawowymi. Są niezbędne do połączenia kręgów pomiędzy sobą.
 • Wyrostek kolczysty o rozdwojonym końcu.

Za wyjątkiem wyrostka kolczystego wszystkie powyższe struktury są parzyste (prawe i lewe).

Znajduje się pomiędzy trzonem i łukiem, ma trójkątny kształt.

Nie posiada:

 1. Trzonu
 2. Wyrostka kolczystego
 3. Wyrostków stawowych górnych i dolnych (posiada natomiast powierzchnie stawowe górne i dolne).

Zawiera:

 1. Łuk przedni zaopatrzony w dołek zęba i powierzchnię stawową dla zęba kręgu obrotowego. Łuk przedni posiada też guzek przedni.
 2. Łuk tylny zaopatrzony jest w guzek tylny.
 3. Części boczne pomiędzy łukami. Na częściach bocznych występują powierzchnie stawowe górne i dolne, do połączenia z czaszką i z kręgiem C2.
 4. Otwór kręgowy znajdujący się pomiędzy powyższymi łukami.
 5. Wyrostki poprzeczne zbliżone budową do tej opisanej w przypadku kręgów szyjnych typowych.

Nie posiada:

 1. Wyrostków stawowych górnych (posiada natomiast powierzchnie stawowe górne).

Zawiera:

 1. Ząb odchodzący od trzonu ku górze. Zawiera powierzchnie stawowe: przednią i tylną. Przednia łączy się z dołkiem zęba kręgu C1.
 2. Wcięcie kręgowe dolne.
 3. Struktury opisane w przypadku kręgów szyjnych typowych (oprócz wyrostków stawowych górnych. Wyrostki stawowe dolne są obecne).

Bardzo podobny do typowych kręgów szyjnych.

 • Najważniejsza różnica: wyrostek kolczysty jest tu nierozdwojony.
 • Wyrostek kolczysty jest też większy i grubszy niż w pozostałych kręgach szyjnych; wyraźnie wyczuwalny przez skórę.
 • Ponadto, wyrostki poprzeczne zaopatrzone są w guzek przedni i guzek tylny.

Odcinek piersiowy i lędźwiowy kręgosłupa

 • Zawiera 12 kręgów (Th1-Th12)
 • Nietypowe kręgi piersiowe to: Th1, Th9, Th11, Th12 (pierwszy, dziewiąty, jedenasty i dwunasty).
 • Zawiera pięć kręgów (L1-L5)
 • Kręg L5 łączy się z kością krzyżową w taki sam sposób, w jaki łączą się między sobą kręgi leżące wyżej:
  • Pomiędzy dolną powierzchnią trzonu kręgu L5 a podstawą kości krzyżowej (powstałej głównie z pierwszego kręgu krzyżowego) znajduje się krążek międzykręgowy.
  • Powierzchnie stawowe dolne kręgu L5 łączą się stawowo z wyrostkami stawowymi górnymi podstawy kości krzyżowej.

Odcinek krzyżowy i guziczny kręgosłupa

Odcinek krzyżowy kręgosłupa powstaje z 5 kręgów krzyżowych (S1-S5), które u dorosłego człowieka zrośnięte są kościozrostami w kość krzyżową.

Odcinek guziczny kręgosłupa składa się ze zmiennej ilości kręgów guzicznych (3-5, bardzo często 4 kręgi.)

Kręgi guziczne są ze sobą zrośnięte w kość guziczną.

Pierwszy kręg guziczny zawiera wyrostki stawowe do połączenia z kością krzyżową. Pozostałe kręgi guziczne zawierają tylko trzony.

Więzadła kręgosłupa

 1. Więzadła podłużne przednie i tylne: Przebiegają na trzonach kręgowych.
 2. Więzadła żółte: łączą łuki kręgów.
 3. Więzadła międzypoprzeczne: łączą wyrostki poprzeczne.
 4. Więzadła międzykolcowe: łączą wyrostki kolczyste.

Krzywizny kręgosłupa

W częściach szyjnej i lędźwiowej występują wygięcia skierowane do przodu, zwane lordozami.

W części piersiowej i krzyżowej występują wygięcia skierowane do tyłu – są to kifozy.

Fizjologiczne krzywizny kręgosłupa zwiększają jego elastyczność oraz pełnią funkcję amortyzującą.

Skrzywienia kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej (skrzywienia boczne) określane są jako skoliozy i traktowane są jako skrzywienia patologiczne. Patologią są też nadmierne kifozy i lordozy.