Materiały do ćwiczenia 2

Kości obręczy barkowej i kończyny górnej wolnej

Szkielet kończyny górnej składa się z kości obręczy barkowej, oraz ze szkieletu kończyny górnej wolnej.


Obręcz barkową (obręcz kończyny górnej) tworzą dwie kości: łopatka i obojczyk. Obręcz barkowa jest miejscem przyczepu kończyny górnej do ściany klatki piersiowej.

Jest to jedyna kość łącząca szkielet kończyny górnej ze szkieletem osiowym. Należy do kości długich.

Jest to pierwsza kość, która zaczyna kostnieć (w okresie płodowym) i jednocześnie ostatnia, która w pełni się formuje. Obojczyk często ulega złamaniom, w wyniku urazów barku lub upadków na wyciągnięte ręce.

W obojczyku wyróżnia się następujące części i struktury:

Trzon obojczyka zawiera rowek podobojczykowy, w którym znajduje się przyczep mięśnia podobojczykowego.

Zawiera powierzchnię stawową mostka, która poprzez staw mostkowo-obojczykowy zapewnia połączenie z mostkiem (dokładniej: z rękojeścią mostka).

Zawiera powierzchnię stawową barkową, zapewniającą połączenie stawowe z wyrostkiem barkowym łopatki.

Łopatka jest kością płaską. Zawiera wydrążenie stawowe łopatki, które wraz z końcem dalszym kości ramiennej (czyli z głową kości ramiennej) tworzy staw ramienny.

Łopatka zawiera miejsca przyczepu aż 17 różnych mięśni. Jest to związane z dużą mobilnością stawu ramiennego.

Na poniższych rycinach zaznaczono istotne struktury łopatki.

Łopatka wraz z istotnymi strukturami. Widok z przodu.
Łopatka wraz z istotnymi strukturami. Widok z tyłu.


Kończynę górną dzieli się na trzy części:

 1. Ramię: od stawu ramiennego do stawu łokciowego
 2. Przedramię: od stawu łokciowego do stawu promieniowo-nadgarstkowego (staw ten łączy przedramię z nadgarstkiem).
 3. Ręka, w której skład wchodzi też nadgarstek.

Ramię zawiera tylko jedną kość: kość ramienną.

Składa się z końca bliższego, trzonu i końca dalszego.

Na końcu bliższym tej kości znajdują się:

 • Głowa kości ramiennej, która łączy się z wydrążeniem stawowym łopatki.
 • Szyjka anatomiczna: oddziela głowę od pozostałej części kości.
 • Guzek większy
 • Guzek mniejszy
 • Szyjka chirurgiczna: znajduje się poniżej guzków i jest to miejsce częstych złamań (stąd nazwa).

Na trzonie znajduje się:

 • Guzowatość naramienna (miejsce przyczepu mięśnia naramiennego).

Na końcu dalszym znajdują się:

 • Kłykieć przyśrodkowy (bloczek)
 • Kłykieć boczny (główka).

Oba kłykcie łączą się z kością łokciową i promieniową.

Przedramię zawiera dwie kości:

 • Położona przyśrodkowo (w kierunku przyśrodkowym).
 • Koniec bliższy zawiera wyrostek łokciowy i wyrostek dziobiasty.
 • Trzon w przekroju poprzecznym posiada trójkątny kształt.
 • Koniec dalszy stanowi głowa kości łokciowej.
 • Położona bocznie (w kierunku bocznym). Krótsza od kości łokciowej.
 • Koniec bliższy tworzy głowa kości promieniowej, którą od trzonu oddziela szyjka.
 • Koniec dalszy posiada skierowaną ku dołowi powierzchnię stawową nadgarstkową, po stronie przyśrodkowej: wcięcie łokciowe, a po stronie bocznej: wyrostek rylcowaty.

Ręka zawiera łącznie 29 kości:

Kości nadgarstka ułożone są w dwa szeregi, każdy zawiera 4 kości:

 • Szereg bliższy (kość łódeczkowata, księżycowata, trójgraniasta i grochowata).
 • Szereg dalszy (kość czworoboczna większa, czworoboczna mniejsza, główkowata i haczykowata).

Kości nadgarstka to kości krótkie.

 • Numeracja 1-5 (od kciuka do małego palca).
 • Trójkątny kształt w przekroju poprzecznym.

Kości śródręcza to kości długie.

 • Po 3 u każdego palca z wyjątkiem kciuka (który ma 2 paliczki).
 • Określane jako paliczek bliższy, środkowy i dalszy (kciuk: bliższy i dalszy).

Paliczki to kości długie.


Żebra i mostek

Żebra i mostek są kośćmi klatki piersiowej.

Składa się z:

 1. Rękojeści
 2. Trzonu
 3. Wyrostka mieczykowatego

W miejscu połączenia rękojeści i trzonu znajduje się kąt mostka. Przyłącza się tu II żebro (druga para żeber).

Mostek może służyć jako miejsce punkcji przeprowadzonej w celu uzyskania szpiku kostnego. Mostek jest kością płaską, a w tego typu kościach przez całe życie dochodzi do wytwarzania szpiku kostnego.

Jest 12 par żeber, podzielonych następująco:

 1. Żebra prawdziwe: 7 górnych par, które łączą się z mostkiem bezpośrednio.
 2. Żebra rzekome: trzy kolejne pary (czyli 8, 9 i 10). Łączą się z mostkiem przy pomocy łuku żebrowego.
 3. Żebra wolne (pary 11 i 12): nie łączą się z mostkiem.
 1. Koniec mostkowy: przedni, chrzęstny, łączy się z mostkiem.
 2. Trzon: płaski, tworzy kąt żebra i na swym dolnym brzegu zawiera bruzdę którą biegną naczynia krwionośne oraz nerw międzyżebrowy.
 3. Koniec kręgosłupowy: tylny. Zawiera głowę, szyjkę i guzek żebra. Głowa i guzek zawierają powierzchnie stawowe do połączenia z kręgami piersiowymi.


Mięśnie kończyny górnej

 1. Podgrzebieniowy
 2. Nadgrzebieniowy
 3. Obły większy
 4. Obły mniejszy
 5. Podłopatkowy
 6. Naramienny

 1. Kruczo-ramienny
 2. Dwugłowy ramienia: Zgina staw łokciowy. Umożliwia zginanie ramienia i odwracanie przedramienia.
 3. Ramienny

Te mięśnie unerwiane są przez nerw mięśniowo-skórny.

 1. Trójgłowy: Prostuje w stawie łokciowym, umożliwia w ten sposób wyprostowanie przedramienia.
 2. Łokciowy: Prostuje staw łokciowy.

Te mięśnie unerwiane są przez nerw promieniowy.

W pierwszej kolejności proszę zwrócić uwagę na grupy i ich podział. Następnie na treści wytłuszczone.

Są tutaj cztery warstwy mięśni podzielone na dwie grupy. Warstwa pierwsza i druga to grupa mięśni powierzchownych. Warstwa trzecia i czwarta to grupa mięśni głębokich.

Mięśnie powierzchowne:

 1. Mięsień nawrotny obły.
 2. Mięsień zginacz promieniowy nadgarstka.
 3. Mięsień dłoniowy długi.
 4. Mięsień zginacz łokciowy nadgarstka.
 5. Mięsień zginacz powierzchowny palców (tylko ten mięsień należy do drugiej grupy).

Mięśnie głębokie:

 1. Mięsień zginacz głęboki palców.
 2. Mięsień zginacz długi kciuka.
 3. Mięsień nawrotny czworoboczny (tylko ten mięsień należy do czwartej grupy).
 1. Mięsień ramienno-promieniowy.
 2. Prostownik promieniowy nadgarstka długi.
 3. Prostownik promieniowy nadgarstka krótki.
 4. Odwracacz

Ta grupa unerwiana jest przez nerw promieniowy.

Mięśnie powierzchowne

 1. Mięsień prostownik palców
 2. Mięsień prostownik palca małego
 3. Mięsień prostownik łokciowy nadgarstka

Mięśnie głębokie

 1. Mięsień odwodziciel długi kciuka
 2. Mięsień prostownik długi kciuka
 3. Mięsień prostownik krótki kciuka
 4. Mięsień prostownik wskaziciela

Ta grupa unerwiana jest przez gałąź głęboką nerwu promieniowego.

Unerwione przez nerw pośrodkowy i nerw łokciowy. Zapewniają ruchomość palców ręki.

 1. Zginacz krótki kciuka
 2. Odwodziciel krótki kciuka
 3. Przeciwstawiacz kciuka
 4. Przywodziciel kciuka
 1. Odwodziciel palca małego
 2. Mięsień dłoniowy krótki
 1. Glistowate
 2. Międzykostne dłoniowe
 3. Międzykostne grzbietowe
 4. Przywodzące i odwodzące palce II, IV i V do osi przechodzącej przez palec III.

Unaczynienie kończyny górnej

Tętnice

 • Tętnica ramienna. Jej puls wykorzystywany jest do pomiaru ciśnienia. Tętnica ta oddaje liczne gałęzie (dzieli się na mniejsze tętnice):
  • Tętnica głęboka ramienia
  • Tętnica poboczna łokciowa górna
  • Tętnica poboczna łokciowa dolna
  • Tętnica promieniowa: gałąź końcowa
  • Tętnica łokciowa: gałąź końcowa

Żyły

Żyły głębokie ramienia:

 • Żyły ramienne, otrzymujące krew żylną z żył łokciowych i żył promieniowych.

Żyły powierzchowne ramienia:

 • Żyła odłokciowa
 • Żyła odpromieniowa

Tętnice

 • Tętnica promieniowa (jest to końcowa gałąź tętnicy ramiennej).
 • Tętnica łokciowa (jest to końcowa gałąź tętnicy ramiennej).
 • Tętnica dłoniowa powierzchowna (łuk dłoniowy powierzchowny): utworzona głównie przez tętnicę łokciową.
 • Tętnica dłoniowa głęboka (łuk dłoniowy głęboki: utworzona głównie przez tętnicę promieniową.

Żyły

Żyły powierzchowne:

 • Żyła odpromieniowa.
 • Żyła odłokciowa.

Żyły głębokie:

 • Żyły międzykostne przednie.
 • Żyły międzykostne tylne.
 • Łuk żylny dłoniowy głęboki.

Jama pachowa

Jama pachowa znajduje się u nasady kończyny górnej.

Ograniczenia:

 • Przednie:
  1. Mięsień piersiowy większy
  2. Mięsień piersiowy mniejszy
 • Przyśrodkowe:
  1. Mięsień zębaty przedni
 • Tylne:
  1. Mięsień najszerszy grzbietu
  2. Mięsień podłopatkowy
  3. Mięsień obły większy
 • Boczne:
  1. głowa i szyjka chirurgiczna kości ramiennej
  2. mięsień kruczo-ramienny
  3. głowa krótka mięśnia dwugłowego
 1. Podobojczykowa część splotu ramiennego (nadobojczykowa część tego splotu znajduje się z kolei w trójkącie szyi).
 2. Węzły chłonne pachowe
 3. Tętnica i żyła pachowa
 4. Nerwy: piersiowy długi i międzyżebrowo-ramienny
 5. Tkanka tłuszczowa
 6. Tkanka łączna wiotka

Ściany klatki piersiowej i brzucha

 1. Mięsień piersiowy większy: jest najsilniejszym mięśniem opuszczającym i przywodzącym kończynę.
 2. Mięsień piersiowy mniejszy
 3. Mięsień podobojczykowy
 4. Mięsień zębaty przedni: jest jednym z największych mięśni ciała.
 5. *Mięsień mostkowy – jako ciekawostka, występuje rzadko (ok 6% populacji) i uważany jest za część mięśnia piersiowego większego

Mięśnie powierzchowne są tzw. mięśniami piersiowo-ramiennymi, unerwionymi przez rozgałęzienia splotu ramiennego.

 1. Mięśnie dźwigacze żeber
 2. Mięśnie międzyżebrowe (zewnętrzne, wewnętrzne i nagłębsze): są to mięśnie oddechowe.
 3. Mięśnie podżebrowe: pomocnicze mięśnie oddechowe.
 4. Mięsień poprzeczny klatki piersiowej: pomocniczy mięsień oddechowy o charakterze zanikowym.
 1. Mięsień czworoboczny: dźwiga ku górze obręcz kończyny górnej, opuszcza też staw ramienny.
 2. Mięsień najszerszy grzbietu: służy do rzywodzenia, obracania do wewnątrz i prostowania ramienia. Także pomocniczy mięsień oddechowy.
 3. Mięsień równoległoboczny: pociąga łopatkę do góry i przyśrodkowo (do kręgosłupa).
 4. Mięsień dźwigacz łopatki
 1. Mięsień zębaty tylny górny: mięsień wdechowy
 2. Mięsień zębaty tylny dolny: mięsień wydechowy

Jest to grupa zawierająca liczne mięśnie, zwana też ogólnie prostownikiem grzbietu.

Grupa ta przebiega od czaszki do miednicy, zajmując położenie bruzdach po bocznych stronach wyrostków kolczystych kręgów.

W grupie tej wyróżnia się pasmo przyśrodkowe i pasmo boczne oraz: mięśnie długie, krótkie i podpotyliczne.

 1. Mięsień prosty brzucha: zgina tułów. Także mięsień wydechowy.
 2. Mięsień piramidowy: Napina kresę białą.
 1. Mięsień skośny zewnętrzny brzucha: Zgina kręgosłup, obraca tułów.
 2. Mięsień skośny wewnętrzny brzucha: Zgina tułów. Mięsień wydechowy.
 3. Mięsień dźwigacz jądra: odgałęzienie mięśnia skośnego wewn. brzucha.
 4. Mięsień poprzeczny brzucha: zwęża klatkę piersiową.

 1. Mięsień czworoboczny lędźwi: stanowi tylną ścianę brzucha. Ustala (stabilizuje) część lędźwiową kręgosłupa.

Przepona jest kopułą mięśniową oddzielającą klatkę piersiową (jamę piersiową) od jamy brzusznej. Jest głównym mięśniem oddechowym, rozszerzającym i powiększającym klatkę piersiową.
Bierze ponadto znaczny udział w tworzeniu tłoczni brzusznej, która niezbędna jest do: oddawania stolca, moczu, wymiotów, kaszlu, a także porodu.

Skurcz przepony = obniżenie przepony = wdech
Rozkurcz przepony = uniesienie przepony = wydech

Ruchy przepony odbywają się autonomicznie, bez udziału świadomości. Nie jest możliwe świadome, bezpośrednie wpływanie na pracę przepony.

W popularnych zagadnieniach dotyczących “mówienia lub śpiewania z przepony” chodzi raczej o uważną pracę z oddechem, która wpływa równowagę pomiędzy działaniem układu nerwowego współczulnego i przywspółczulnego, co pośrednio może wpłynąć na pracę narządów unerwianych autonomicznie, do których zalicza się przepona.

Przepona dzieli się na dwie części:

Część mięśniowa położona jest na obwodzie.

Część ścięgnista tworzy środek przepony. Dzieli się na trzy kolejne części:

Największa. Przymocowana do żeber (od pary 7 do 12).

Najmocniejsza, tworzy dwie odnogi. Przymocowana do kręgów lędźwiowych i dwóch ostatnich żeber.

Najmniejsza. Przymocowana do mostka (do wyrostka mieczykowatego).


 1. Rozwór aorty
 2. Rozwór przełyku
 3. Otwór żyły głównej dolnej

Przepona unerwiona jest przez obie gałązki nerwu przeponowego.

 1. Tętnice osierdziowo-przeponowa i mięśniowo przeponowa. Są to gałęzie tętnicy piersiowej wewnętrznej.
 2. Tętnice przeponowe górne i dolne. Są to gałęzie aorty, odpowiednio: piersiowej i brzusznej.