Materiały do ćwiczenia 6

Przestrzeń zewnątrzotrzewnowa i układ moczowy

Jest to część jamy brzusznej (i części jamy miednicy będącej jej bezpośrednim “przedłużeniem”). Znajduje się pomiędzy ścianami jamy brzusznej a otrzewną ścienną.

Przestrzeń zewnątrzotrzewnowa dzieli się na:

 1. Przestrzeń zaotrzewnową (z tyłu, za jamą otrzewnej)
 2. Przestrzeń podotrzewnową (pod jamą otrzewnej)
 3. Przestrzeń przedotrzewnową

Większość już znamy z poprzednich ćwiczeń.

 1. Nerki i nadnercza
 2. Moczowody
 3. Aorta brzuszna i żyła główna dolna
 4. Pień współczulny
 5. Trzustka za wyjątkiem opuszki (wtórnie zaotrzewnowo)
 6. Dwunastnica (wtórnie zaotrzewnowo)
 7. Okrężnica wstępująca i zstępująca (wtórnie zaotrzewnowo)

 1. Pęcherz moczowy
 2. Dolna część odbytnicy
 3. Pochwa, macica (dotyczy płci żeńskiej. Uwaga, nie dotyczy jajowodów i jajników – te są położone wewnątrzotrzewnowo.)
 4. Prostata, pęcherzyki nasienne (dotyczy płci męskiej).

Można stwierdzić, że powyższe narządy położone są w obrębie miednicy mniejszej, która z kolei jest częścią jamy miednicy.

Wskazanie, że narządy leżące zaotrzewnowo i podotrzewnowo to ogólnie narządy leżące zewnątrzotrzewnowo nie jest błędem. Ważne tylko, by odróżniaćzaotrzewnowo” od “zewnątrzotrzewnowo”.

Układ moczowy tworzą:

 1. Nerki
 2. Moczowody
 3. Pęcherz moczowy
 4. Cewka moczowa.

Układ moczowy dzieli się na dwie funkcjonalne części:

 1. Część wydzielnicza (wytwarza mocz).
 2. Część wydalnicza lub odprowadzająca (drogi moczowe).
 1. Cewki zbiorcze w nerkach, które łączą się w:
 2. Przewody brodawkowe. Uchodzą do:
 3. Kielichy nerkowe mniejsze. Jest ich ok. 10 na nerkę. Te łączą się w:
 4. Kielichy nerkowe większe. Są 2-3. Te z kolei łączą się w:
 5. Miedniczka nerkowa (jama otoczona gładkimi ściankami, jedna w każdej nerce). Z miedniczek wychodzą:
 6. Moczowody. Uchodzą do:
 7. Pęcherz moczowy. Z niego wychodzi:
 8. Cewka moczowa.

Punkty 1-5 znajdują się wewnątrz nerek!


Nerki leżą zaotrzewnowo w jamie brzusznej.

Lewa nerka położona jest nieco wyżej niż prawa. Lewa jest na wysokości kręgów Th11-L2, a prawa na wysokości Th12-L3.

Nerka otoczona jest torebkami: włóknistą, tłuszczową, oraz powięzią nerkową.

Nerka zawiera korzeń nerki, który zawiera:

 1. Żyłę nerkową (u góry i z przodu)
 2. Tętnicę nerkową (do tyłu od żyły i w środku)
 3. Moczowód (najniżej, na dole)

Korzeń poprzez wnękę nerki wnika do zatoki nerkowej.

Nefron jest podstawową jednostką czynnościową nerki (ponad milion w każdej nerce). Odpowiada za filtrację krwi (usunięcie szeregu substancji chemicznych). Składa się z systemu kanalików.

 1. Kora nerki (jaśniejsza)
 2. Rdzeń nerki (ciemniejszy)

Rdzeń układa się w trójkątne pola, czyli piramidy nerkowe. Piramidy zawierają proste części nefronów (tzw. pętle Henlego).

Kora wchodzi pomiędzy te piramidy, tworząc słupy nerkowe. Kora zawiera kręte części nefronów (ciałka nerkowe i kanaliki proksymalne i dystalne).

2 sztuki, po jednej na nerkę. Leżą na górnych końcach nerek. Zbudowane z kory i rdzenia.

Kora nadnerczy wytwarza hormony steroidowe (np glikokortykosteroidy)

Rdzeń nadnerczy wytwarza adrenalinę i noradreanalinę.

Moczowody transportują mocz do pęcherza moczowego.

Przebijają skośnie ścianę dna pęcherza moczowego (czyli uchodzą do pęcherza moczowego raczej “na dole” niż “na górze). Takie ułożenie zapobiega cofaniu się moczu z pęcherza.

W przebiegu moczowodów znajdują się liczne naczynia i nerwy, na przykład nerw płciowo-udowy. Podrażnienie moczowodu może powodować ból promieniujący do narządów płciowych zewnętrznych i do części uda.

Położony w miednicy mniejszej, podotrzewnowo.

U płci żeńskiej leży na mięśniach dna miednicy. U płci męskiej leży na gruczole krokowym.

Ściana pęcherza ma budowę warstwową, kolejno od wewnątrz:

 1. Błona śluzowa
 2. Błona podśluzowa
 3. Mięśniówka (trzy warstwy: dwie podłużne i jedna okrężna)
 4. Przydanka

Na górnej powierzchni pęcherza moczowego znajduje się otrzewna ścienna.

W dnie pęcherza znajduje się trójkąt pęcherzowy, czyli obszar wyznaczony przez ujścia moczowodów i ujście wewnętrzne cewki moczowej.

Żeńska:

Ma prosty przebieg:

 1. Biegnie ku przodowi i w dół
 2. Przechodzi przez dno miednicy (objęta jest tu mięśniem zwieraczem, wspólnym dla cewki moczowej i pochwy).
 3. Uchodzi do przedsionka pochwy

Męska:

Ma skomplikowany przebieg:

 1. Przechodzi przez gruczoł krokowy (część sterczowa cewki).
  • Są tu ujścia gruczołu krokowego i ujścia przewodów wytryskowych leżące na wzgórku nasiennym. Od tego miejsca cewka moczowa męska jest wspólną częścią układu moczowego i płciowego.
 2. Przechodzi przez dno miednicy (część błoniasta cewki).
 3. Wygina się i przechodzi przez ciało gąbczaste prącia (część gąbczasta cewki).
 4. Uchodzi na szczycie żołędzi prącia

Odpowiednikiem cewki moczowej żeńskiej jest odcinek cewki męskiej: od ujścia wewnętrznego (tego przy pęcherzu moczowym) do wzgórka nasiennego (miejsca gdzie uchodzą przewody wytryskowe).

Narządy płciowe żeńskie

Zbudowana z trzonu zakończonego dnem i szyjki zwróconej do pochwy.

Wewnątrz trzonu leży jama macicy. Wewnątrz szyjki leży kanał szyjki. Pomiędzy trzonem i szyjką znajduje się cieśń macicy.

Od dna macicy odchodzą jajowody, których części śródścienne przebiegają przez rogi macicy (między trzonem a dnem).

Jajowód leży wewnątrzootrzewnowo w miednicy mniejszej żeńskiej.

Znajduje się pomiędzy rogiem macicy a jajnikiem.

Składa się z 4 części:

 1. Śródścienna (przy rogu macicy)
 2. Cieśń
 3. Bańka
 4. Lejek (posiada strzępki ułatwiające dostanie się komórki jajowej do bańki jajowodu)

Jajnik leży wewnątrzootrzewnowo w miednicy mniejszej żeńskiej.

Umocowany do macicy, jajowodu i ścian miednicy przy pomocy krezki i więzadeł.

Składa się z części korowej i rdzennej. W części korowej znajdują się pęcherzyki jajnikowe, które uwalniają komórki jajowe.

Jajnik jest także gruczołem wydzielania wewnętrznego (produkuje i uwalnia żeńskie hormony płciowe).

Biegnie od szyjki macicy (jest tam sklepienie pochwy) do przedsionka pochwy. W miejscu ujścia do przedsionka pochwy początkowo znajduje się błona dziewicza.

Odpowiednik ciał jamistych prącia. Pokryta napletkiem utworzonym przez wargi sromowe mniejsze (odpowiednik skóry prącia).

Wargi sromowe dzielą się na mniejsze i większe. Większe leżą na zewnątrz i są odpowiednikiem moszny.

Leży między wargami sromowymi mniejszymi.

Od przodu ograniczony wędzidełkiem łechtaczki, a od tyłu przez wędzidełko warg sromowych.

Do przedsionka uchodzi:

 1. Pochwa
 2. Cewka moczowa
 3. Gruczoły przedsionkowe (większe i mniejsze)
 4. Gruczoły przycewkowe

Narządy płciowe męskie

Jądra leżą w mosznie i otoczone są osłonką pochwową (odpowiednik otrzewnej).

Lewe jądro położone jest niżej niż prawej, jest też od niego nieco większe.

Jądra mają budowę zrazikową (ok 200 zrazików w każdym jądrze). W zrazikach znajdują się cewki nasienne kręte, w których wytwarzane są plemniki.

Z każdego zrazika wychodzi cewka nasienna prosta, prowadząca do sieci jądra.

Z sieci jądra wychodzą z kolei przewodziki odprowadzające, które dochodzą do głowy najądrza (tu również występuje budowa zrazikowa).

Z głowy najądrza wychodzi poskręcany przewód, który tworzy trzon i ogon najądrza.

Ogon najądrza przedłuża się w nasieniowód.

Rolą najądrza jest magazynowanie nasienia.

Składa się z 4 części:

 1. Jądrowa
 2. Powrózkowa
 3. Pchwinowa
 4. Miedniczna

Część miedniczna tworzy bańkę nasieniowodu. Bańka nasieniowodu łączy się z przewodem pochodzącym od pęcherzyka nasiennego. Z tego połączenia powstaje przewód wytryskowy uchodzący do cewki moczowej.

Leżą na tylnej ścianie pęcherza moczowego.

Niewielki gruczoł, leżący w miednicy mniejszej, podotrzewnowo.

Składa się z dwóch płatów bocznych i części pośredniej (cieśni). Przez część pośrednią przechodzi cewka moczowa i przewody wytryskowe.

Zbudowane z 2 ciał jamistych (leżące grzbietowo) i 1 ciała gąbczastego (leżące brzusznie).

Ciało gąbczaste zakończone jest żołędzią z przodu i opuszką prącia z tyłu. Wewnątrz zawiera cewkę moczową (pamiętajmy, że w praktyce chodzi tu o cewkę będącą wspólnym odcinkiem dróg moczowych i płciowych).

Ciała jamiste i ciało gąbczaste objęte są powięzią i pokryte skórą (która tworzy również napletek – fałd zasłaniający żołędź).

W trakcie wzwodu ciała jamiste twardnieją przez wypełnienie się krwią, a ciało gąbczaste nie twardnieje.

Jest to worek skórno-powięziowy. Wewnątrz zawiera przegrodę, która oddziela od siebie jądra.

Jest to zespół tworów wchodzących/wychodzących do/z moszny.

Zawiera:

 1. Nasieniowód, tętnicę i żyłę nasieniowodu
 2. Tętnicę jądrową
 3. Tętnicę i żyłę mięśnia dźwigacza jądra
 4. Sploty: jądrowy i nasieniowodowy
 5. Gałąź płciową nerwu płciowo-udowego.
 6. Naczynia chłonne
 7. Splot żylny wiciowaty