Materiały do ćwiczenia 8

Kości czaszki

Składa się z łuski czołowej, części oczodołowych i z części nosowej. Tworzy przednią część sklepienia czaszki.

Biorą udział w tworzeniu sklepienia czaszki i jej części bocznych. Każda kość ciemieniowa zawiera:

 1. Dwie powierzchnie (wewnętrzną i zewnętrzną).
 2. Cztery brzegi (strzałkowy, potyliczny, łuskowy i czołowy).
 3. Cztery kąty (klinowy, potyliczny, sutkowy, czołowy).

Powierzchnia zewnętrzna zawiera wypukły guz ciemieniowy. Poniżej guza znajdują się dwie kresy skroniowe (górna i dolna).

 • Składa się z części podstawnej, łuski potylicznej i części bocznych.
 • Zawiera otwór wielki.
 • Zawiera też kłykcie potyliczne, które zaopatrzone są w powierzchnie stawowe służące do połączenia tej kości (zatem i całej czaszki) z kręgosłupem (z pierwszym kręgiem szyjnym).

Składa się z części: łuskowej, sutkowej, bębenkowej i skalistej.

Zawiera narząd przedsionkowo-ślimakowy (czyli ucho – narząd słuchu). Dotyczy to elementów ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego.

 • Składa się z trzonu i sześciu wyrostków: dwa skrzydła większe, dwa skrzydła mniejsze, dwa wyrostki skrzydłowate.
 • Górna powierzchnia trzonu zawiera siodło tureckie (zagłębienie) i dół przysadki.
 • Zawiera zatoki klinowe: prawą i lewą.

Zawiera:

 1. Blaszkę sitową
 2. Dwa błędniki, zawierające jamki kostne
 3. Blaszkę pionową, która tworzy część kostnej przegrody nosa.

Mózgoczaszka zapewnia ochronę mózgowia.

 1. Dwie kości nosowe
 2. Dwie kości łzowe
 3. Dwie małżowiny nosowe dolne
 4. Lemiesz
 5. Dwie szczęki (uwaga: lewa i prawa!)
 6. Żuchwa: zbudowana z trzonu i dwóch gałęzi (lewej i prawej).
 7. Dwie kości podniebienne: biorą udział w tworzeniu jamy nosowej, części podniebienia i dna oczodołu.
 8. Dwie kości jarzmowe
 9. Kość gnykowa

Twarzoczaszka zapewnia ochronę narządów zmysłów (wzrok, węch, smak). Otacza początkowe odcinki dróg oddechowych i pokarmowych.

Twarzoczaszka zawiera elementy ruchome:

 1. Żuchwa
 2. Kość gnykowa (która nie ma połączenia z pozostałymi kośćmi czaszki.

Typy połączeń czaszki to:

Są to pozostałości chrzęstnej podstawy czaszki. Mają postać drobnych (ok 0,5 mm) włókien tkanki łącznej włóknistej.

 1. Chrząstkozrost skalisto-potyliczny
 2. Chrząstkozrost klinowo-skalisty
 3. Chrząstkozrost klinowo-potyliczny
 4. Chrząstkozrosty śródpotyliczne: dwa przednie i dwa tylne.
 1. Szew wieńcowy
 2. Szew strzałkowy
 3. Szew łuskowy
 4. Szew węgłowy

Większość kości czaszki połączonych jest przy pomocy szwów.

Inaczej wklinowanie. Szczególny rodzaj połączenia służący do zamocowania zębów w zębodołach.

Dotyczą zamocowania żuchwy. Żuchwa jest jedyną ruchomą kością czaszki połączoną stawowo. Ruchoma jest także kość gnykowa, ale nie jest ona połączona z pozostałymi kośćmi czaszki.

Jest to staw pomiędzy głową żuchwy (główka stawu), a dołkiem stawowym i guzkiem stawowym kości skroniowej (panewka stawu).

Staw ten zawiera krążek stawowy zbudowany z chrząstki włóknistej (umożliwia lepsze dopasowanie składników stawu).

Staw skroniowo-żuchwowy umożliwia następujące ruchy:

 1. Podnoszenie i opuszczanie
 2. Wysuwanie i cofanie
 3. Obracanie boczne i obracanie przyśrodkowe

Jest to staw pomiędzy dołkami stawowymi górnymi pierwszego kręgu szyjnego (C1) a kłykciami potylicznymi kości potylicznej.

Umożliwia ruchy:

 1. Zginanie i prostowanie głowy (do przodu i do tyłu)
 2. Nieznaczne zgięcia boczne

Jamy i doły czaszki

 • Dół przedni, środkowy i tylny stanowią wewnętrzną powierzchnię podstawy czaszki.
 • Wyrostki podniebienne szczęk, blaszki poziome kości podniebiennych, lemiesz, wyrostki skrzydłowate kości klinowej oraz powierzchnie dolne kości: skroniowych, klinowej i potylicznej stawnowią zewnętrzną powierzchnię podstawy czaszki.

Tworzony przez kości:

 1. Czołową (tylko część oczodołową).
 2. Klinową (skrzydło mniejsze i trzon).
 3. Sitową (tylko blaszkę sitową).

Przedni dół czaszki zawiera blaszkę sitową. W blaszce sitowej znajduje się ok. 20 otworów sitowych, przez które przechodzą nerwy węchowe do jamy nosowej.

Przedni dół czaszki zawiera też kanał wzrokowy przez który przechodzi nerw wzrokowy i tętnica oczna.

W przednim dole czaszki leżą płaty czołowe mózgu.

Tworzony przez kości:

 1. Kość skroniową (część łuskowa i skalista).
 2. Kość klinową (skrzydła większe i trzon z siodłem tureckim).

Dół środkowy czaszki zawiera:

 1. Szczelinę oczodołową górną, przez którą do oczodołu przechodzą nerwy (bloczkowy, okoruchowy, oczny, odwodzący) i żyła oczna górna.
 2. Siodło tureckie, które tworzy dół przysadki mózgowej.
 3. Otwór okrągły: przechodzi tu nerw szczękowy do dołu skrzydłowo-podniebiennego.
 4. Otwór owalny: przechodzi tu nerw żuchwowy to dołu podskroniowego.
 5. Otwór kolcowy: przechodzą tu naczynia krwionośne i nerwy do dołu podskroniowego.
 6. Otwór poszarpany: przechodzi tu tętnica szyjna wewnętrzna oraz inne naczynia i nerwy do podstawy czaszki zewnętrznej.
 7. Kanał tętnicy szyjnej: przechodzi tu tętnica szyjna wewnętrzna oraz inne naczynia i nerwy do podstawy czaszki zewnętrznej.

W dole środkowym leżą płaty skroniowe mózgu.

Tworzony przez kości:

 1. Kość klinowa (trzon)
 2. Kość potyliczna
 3. Kość skroniowa (część skalista)
 4. Kość ciemieniowa

Dół tylny czaszki zawiera:

 1. Otwór wielki. Przez ten otwór pień mózgu opuszcza czaszkę i przechodzi w rdzeń kręgowy. Przez otwór wielki przechodzą też dwie tętnice kręgowe.
 2. Przewód słuchowy wewnętrzny
 3. Otwór szyjny, przez który w kierunku zewnętrznej podstawy czaszki przechodzi nerw błędny, żyła szyjna wewnętrzna i inne nerwy oraz naczynia krwionośne.
 4. Kanał nerwu podjęzykowego, przez w kierunku zewnętrznej podstawy czaszki przechodzi nerw podjęzykowy i naczynia krwionośne.

Tworzony przez kości:

 1. Kość czołowa (powierzchnia skroniowa)
 2. Kość klinowa (skrzydło większe)
 3. kość ciemieniowa
 4. Kość skroniowa (część łuskowa)

Zawiera:

 1. Mięsień skroniowy
 2. Gałęzie nerwów: żuchwowego, skroniowego głębokiego, twarzowego
 3. Nerw uszno-skroniowy
 4. Tętnicę skroniową górną

Tworzony przez kości:

 1. Kość klinowa (wyrostki skrzydłowe)
 2. Szczęka (powierzchnia podskroniowa i wyrostek zębodołowy)
 3. Kość skroniowa (tylko poziomy fragment części łuskowej)

Zawiera:

 1. Dolną część mięśnia skroniowego
 2. Mięsień skrzydłowy boczny
 3. Naczynia i nerwy
 4. Szczelinę oczodołową dolną, poprzez którą zachodzi komunikacja (połączenie) z oczodołem.

Tworzony przez kości:

 1. Kość klinowa (wyrostek skrzydłowaty)
 2. Kość podniebienna.

Zawartość:

 1. Naczynia i nerwy, które docierają tu przez otwór okrągły (z wyżej opisanego dołu środkowego) i kanał skrzydłowy.
 2. Otwór klinowo-podniebienny: miejsce komunikacji z jamą nosową.
 3. Szczelina oczodołowa dolna: miejsce komunikacji z oczodołem.

Jama ustna posiada cztery ściany:

Tworzona przez kości:

 1. Podniebienną (blaszka pozioma)
 2. Szczękę (wyrostek podniebienny)

Tworzona przez kości:

 1. Żuchwę (część zębodołową)
 2. Szczękę (wyrostek zębodołowy)

Tworzona przez zęby (kły, przedtrzonowe i trzonowe).

Jama ustna komunikuje się z przyległymi strukturami w trzech miejscach:

 1. Otwór przysieczny: zawiera nerwy i prowadzi do jamy nosowej.
 2. Kanał podniebienny większy: zawiera nerwy i naczynia, prowadzi do dołu skrzydłowo-podniebiennego.
 3. Otwory podniebienne mniejsze: zawierają nerwy i naczynia. Prowadzą do kanału podniebiennego większego.

Jama nosowa ograniczona jest przez 5 ścian:

Tworzona przez kości:

 1. Kość nosowa
 2. Kość czołowa (część nosowa)
 3. Trzon kości klinowej

Tworzona przez kości:

 1. Szczęka (wyrostek podniebienny)
 2. Kość podniebienna

Tworzone przez:

 1. Szczęka (wyrostek czołowy i trzon)
 2. Kość łzowa
 3. Kość sitowa (błędnik sitowy z małżowinami nosowymi: górną i środkową)
 4. Kość podniebienna (blaszka pionowa)
 5. Kość klinowa (część wyrostka skrzydłowatego)
 6. Małżowina nosowa dolna

Tworzona przez:

 1. Kość sitowa (blaszka pionowa)
 2. Lemiesz
 3. Kość klinowa (trzon)

Nerwy czaszkowe

Nerwy czaszkowe stanowi 12 par nerwów rozpoczynających się na obszarze mózgowia.

Ogólnie, nerwy czaszkowe odpowiadają za:

 • Odbiór wrażeń zmysłowych.
 • Unerwienie niektórych grup mięśni (mięśnie twarzy, mięśnie gałki ocznej).
 • Unerwienie gruczołów: ślinowych, łzowych itp – funkcje wydzielnicze.

Nerwy czaszkowe generalnie unerwiają narządy w obrębie głowy, jednak niektóre unerwiają również odległe obszary (nerw błędny sięga aż do jamy brzusznej).

NumerNazwaFunkcja/zakres unerwieniaTyp
INerw węchowyWęchzmysłowy
IINerw wzrokowyWzrokzmysłowy
IIINerw okoruchowyMięśnie gałki ocznej, za wyjątkiem mięśnia skośnego górnego* i mięśnia prostego bocznego**.ruchowy, przywspółczulny = mieszany
IVNerw bloczkowy*Mięsień skośny górny (jeden z mięśni gałki ocznej)ruchowy
VNerw trójdzielnyTrzy gałęzie!
V1 = Nerw oczny = Skóra czoła, powieka, spojówka
V2 = Nerw szczękowy = Zęby szczęki, skóra twarzy
V3 = Nerw żuchwowy = Mięśnie ŻUCIA
czuciowy, ruchowy = mieszany
VINerw odwodzący**Mięsień prosty boczny (jeden z mięśni gałki ocznej)ruchowy
VIINerw twarzowyMięśnie WYRAZOWE (mimiczne), jest to unerwienie ruchowe. Trzon języka: jest to unerwienie zmysłowe (smak). Gruczoły łzowe, ślinianki.ruchowy, czuciowy, przywspółczulny = mieszany
VIIINerw przedsionkowo-ślimakowySłuch i równowaga.zmysłowy
IXNerw językowo-gardłowyGardło, podniebienie, nasada języka.ruchowy, czuciowy, przywspółczulny = mieszany
XNerw błędnyWiększość ważnych narządów od gardła do gonad: gardło, krtań, przełyk, tchawica, oskrzela, płuca, serce, żołądek, wątroba, trzustka, jelita, nerki i nadnercza, moczowody, gonady.ruchowy, czuciowy, przywspółczulny = mieszany
XINerw dodatkowyCzęść mięśni gardła, przełyk, krtań, część mięśni szyiruchowy
XIINerw podjęzykowyMięśnie językaruchowy

Otwory i kanały czaszki jako miejsca przejścia dla nerwów czaszkowych

Mózgowie wyposażone jest w 12 par nerwów czaszkowych. Nerwy te przebiegają głównie w obrębie głowy i posiadają różne funkcje: odpowiadają głównie za wrażenia zmysłowe, za działanie mięśni głowy (mimicznych, żucia) i za wydzielanie ze ślinianek lub gruczołów łzowych.

Nerwy te przechodzą przez czaszkę w precyzyjnie określonych miejscach – otworach, szczelinach kanałach.

 • Kanał nerwu podjęzykowego: przechodzi przez niego nerw podjęzykowy. Znajduje się w kości potylicznej.
 • Kanał nerwu wzrokowego: przechodzi przez niego nerw wzrokowy i tętnica oczna. Znajduje się w kości klinowej.
 • Kanał tętnicy szyjnej wewnętrznej: przebiega przez niego tętnica szyjna wewnętrzna i splot szyjno-tętniczy wewnętrzny. Znajduje się części skalistej kości skroniowej. (Kość skroniowa jest bardzo złożona w budowie, dlatego ważne jest doprecyzowanie, że chodzi o część skalistą).
 • Otwór poszarpany: Przebiega przez niego tętnica szyjna wewnętrzna (jest bardzo ważna, zaopatruje mózgowie w krew) i nerwy. Znajduje się pomiędzy kością klinową a kością skroniową.
 • Otwór OKRĄGŁY: przebiega przez niego nerw SZCZĘKOWY (druga gałąź nerwu trójdzielnego). Znajduje się w kości klinowej.
 • Otwór OWALNY: przebiega przez niego nerw ŻUCHWOWY (trzecia gałąź nerwu trójdzielnego). Znajduje się w kości klinowej.
 • Otwór kolcowy: Związany z zaopatrzeniem w nerwy i naczynia opon mózgowych. Znajduje się w kości klinowej. Zawiera nerw kolcowy, który jest gałęzią oponową nerwu żuchwowego (który z kolei jest trzecią gałęzią nerwu trójdzielnego). Zawiera też tętnicę oponową.
 • Otwór szyjny: przebiega przez niego nerw językowo-gardłowy, nerw błędny, nerw dodatkowy i naczynia krwionośne. Znajduje się na pograniczu kości skroniowej i potylicznej.
 • Otwór słuchowy wewnętrzny: Jest to początek przewodu słuchowego wewnętrznego. Przechodzi tędy między innymi nerw twarzowy. Znajduje się w kości skroniowej.
 • Otwór rylcowo-sutkowy: Przez ten otwór nerw twarzowy opuszcza jamę czaszki. Znajduje się w kości skroniowej.

Kość klinowa = kanał nerwu wzrokowego; otwór poszarpany (częściowo); otwór okrągły, otwór owalny, otwór kolcowy.
Kość skroniowa = kanał tętnicy szyjnej wewnętrznej; otwór poszarpany (częściowo), otwór szyjny (częściowo). Otwór słuchowy wewnętrzny. Otwór rylcowo-sutkowy.
Kość potyliczna = kanał nerwu podjęzykowego; otwór szyjny (częściowo).