Połączenia kości

Połącznia kości opisują sposoby, w jaki kości łączą się ze sobą.

Kości są tu połączone przy pomocy tkanki łącznej.

Przykłady:

 • Ciemiączka u noworodka.
 • Szwy czaszki.

Do więzozrostów zaliczyć można sposób mocowania korzeni zęba w zębodole, nazwany – wklinowanie.

Jest to połącznie kości przy pomocy tkanki chrzęstnej (szklistej lub włóknistej).

Przykłady:

 • Krążki międzykręgowe.
 • Spojenie łonowe (między kośćmi łonowymi).

Powstają w wyniku mineralizacji (zwapnienia) więzozrostów i chrząstkozrostów. Pozbawione są jakiejkolwiek ruchomości (natomiast w przypadku więzozrostów i kościozrostów możliwe są bardzo niewielkie ruchy kości względem siebie).

Przykłady:

 • Kość krzyżowa, powstająca w wyniku zrośnięcia się 5 kręgów krzyżowych.

Połączenia półścisłe to inaczej stawy płaskie. Umożliwiają niewielkie ruchy kości względem siebie.

Przykłady:

 • Połączenia pomiędzy powierzchniami stawowymi górnymi i dolnymi kręgów.

Staw jest ruchomym połączeniem dwóch lub większej liczby kości. Wyróżniamy w nim składniki stałe i niestałe.

 1. Powierzchnie stawowe.
 2. Jama stawowa: włosowata szczelina wypełniona mazią. Znajduje się pomiędzy powierzchniami stawowymi. Objęta od zewnątrz torebką stawową.
 3. Torebka stawowa: błona łącząca końce kości należących do stawu i oddziela staw od otoczenia. Torebka stawowa składa się z dwóch błon.
  1. Błona włóknista (zewnętrzna, mocniejsza, utrzymuje końce kości w prawidłowym położeniu względem siebie).
  2. Błona maziowa (wewnętrzna, cienka, wydziela maź stawową, która wypełnia jamę stawową i zwilża przy tym powierzchnie stawowe. Powoduje to zmniejszenia tarcia podczas ruchu stawu).
 • Więzadła stawowe: pasma tkanki łącznej. Wzmacniają torebkę stawową i hamują zbyt rozległe ruchy stawu. Chroni to staw przed zwichnięciem.
 • Obrąbki stawowe: pasma chrząstki włóknistej. Przyczepiają się do brzegu panewki (na przykład w stawie biodrowym i w stawie ramiennym) i w ten sposób ją pogłębiają. Stanowią rodzaj “kołnierza” panewki, dodatkowo stabilizując staw.
 • Krążki stawowe i łąkotki stawowe: płytki chrząstki włóknistej. Znajdują się w jamie stawowej. Krążki stawowe rozdzielają jamę stawową całkowicie, a łąkotki częściowo.

Kryteria podziału stawów:

Stawy można podzielić ze względu na:

 • Stawy proste. Składają się z dwóch kości (dwóch powierzchni stawowych. Jedna kość – jedna powierzchnia stawowa).
 • Stawy złożone. Składają się z więcej niż dwóch kości (więcej niż dwóch powierzchni stawowych). Na przykład staw łokciowy.

Ruchy: zginanie i prostowanie.

Przykłady: stawy międzypaliczkowe.

Ruchy: rotacja.

Przykłady: Staw szczytowo-obrotowy (pomiędzy kręgiem C1 i C2). Część ramienno-łokciowa stawu łokciowego.

Uwaga! Staw szczytowo-obrotowy w części źródeł klasyfikowany jest jako staw śrubowy.

Ruchy: Przywodzenie i odwodzenie. Przeciwstawienie i odprowadzenie.

Przykłady: Staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka.

Ruchy: Zginanie i prostowanie. Przywodzenie i odwodzenie.

Przykłady: Staw bliższy ręki (staw promieniowo nadgarstkowy = połączenie przedramienia z nadgarstkiem).

Ruchy: Zginanie i prostowanie. Także zginanie do boku (w ograniczonym zakresie).

Przykłady: Staw szczytowo-potyliczny.

Ruchy: Zginanie i prostowanie. Odwodzenie i przywodzenie. Rotacja. Obwodzenie.

Przykłady: Staw ramienny.

Ruchy: Zginanie i prostowanie. Odwodzenie i przywodzenie. Rotacja. Obwodzenie.

Przykłady: Staw biodrowy.