Przewodnik po zagadnieniach do ćwiczenia 1

Odcinek szyjny kręgosłupa

Szyjny odcinek kręgosłupa składa się z 7 kręgów (C1, C2, C3, C4, C5, C6 i C7). Kręgi C1, C2 i C7 to kręgi nietypowe (mają odmienną budowę). Pozostałe kręgi (od C3 do C6) to kręgi typowe (nie różnią się między sobą budową).

Typowy kręg szyjny zawiera następujące struktury:

 • Zawiera haki trzonu, które znajdują się po bokach trzonu. Są charakterystyczne jedynie dla kręgów szyjnych oraz dla pierwszego kręgu piersiowego.
 • Ma przekrój zbliżony do prostokątnego.

Zawiera:

 • Nasadę łuku kręgu
 • Blaszkę łuku kręgu
 • Wyrostki poprzeczne (prawy i lewy) zaopatrzone w otwory wyrostków poprzecznych. oraz w bruzdę nerwu rdzeniowego na swej górnej powierzchni. Otwory wyrostków poprzecznych występują jedynie w kręgach szyjnych (wszystkich). Przebiega przez nie między innymi tętnica kręgowa.
 • Wyrostki stawowe górne wraz z powierzchniami stawowymi. Są niezbędne do połączenia kręgów pomiędzy sobą.
 • Wyrostki stawowe dolne wraz z powierzchniami stawowymi. Są niezbędne do połączenia kręgów pomiędzy sobą.
 • Wyrostek kolczysty o rozdwojonym końcu.

Za wyjątkiem wyrostka kolczystego wszystkie powyższe struktury są parzyste (prawe i lewe).

Znajduje się pomiędzy trzonem i łukiem, ma trójkątny kształt.

Nie posiada:

 1. Trzonu
 2. Wyrostka kolczystego
 3. Wyrostków stawowych górnych i dolnych (posiada natomiast powierzchnie stawowe górne i dolne).

Zawiera:

 1. Łuk przedni zaopatrzony w dołek zęba i powierzchnię stawową dla zęba kręgu obrotowego. Łuk przedni posiada też guzek przedni.
 2. Łuk tylny zaopatrzony jest w guzek tylny.
 3. Części boczne pomiędzy łukami. Na częściach bocznych występują powierzchnie stawowe górne i dolne, do połączenia z czaszką i z kręgiem C2.
 4. Otwór kręgowy znajdujący się pomiędzy powyższymi łukami.
 5. Wyrostki poprzeczne zbliżone budową do tej opisanej w przypadku kręgów szyjnych typowych.

Nie posiada:

 1. Wyrostków stawowych górnych (posiada natomiast powierzchnie stawowe górne).

Zawiera:

 1. Ząb odchodzący od trzonu ku górze. Zawiera powierzchnie stawowe: przednią i tylną. Przednia łączy się z dołkiem zęba kręgu C1.
 2. Wcięcie kręgowe dolne.
 3. Struktury opisane w przypadku kręgów szyjnych typowych (oprócz wyrostków stawowych górnych. Wyrostki stawowe dolne są obecne).

Bardzo podobny do typowych kręgów szyjnych.

 • Najważniejsza różnica: wyrostek kolczysty jest tu nierozdwojony.
 • Wyrostek kolczysty jest też większy i grubszy niż w pozostałych kręgach szyjnych; wyraźnie wyczuwalny przez skórę.
 • Ponadto, wyrostki poprzeczne zaopatrzone są w guzek przedni i guzek tylny.

Kości czaszki

Składa się z łuski czołowej, części oczodołowych i z części nosowej. Tworzy przednią część sklepienia czaszki.

Biorą udział w tworzeniu sklepienia czaszki i jej części bocznych. Każda kość ciemieniowa zawiera:

 1. Dwie powierzchnie (wewnętrzną i zewnętrzną).
 2. Cztery brzegi (strzałkowy, potyliczny, łuskowy i czołowy).
 3. Cztery kąty (klinowy, potyliczny, sutkowy, czołowy).

Powierzchnia zewnętrzna zawiera wypukły guz ciemieniowy. Poniżej guza znajdują się dwie kresy skroniowe (górna i dolna).

 • Składa się z części podstawnej, łuski potylicznej i części bocznych.
 • Zawiera otwór wielki.
 • Zawiera też kłykcie potyliczne, które zaopatrzone są w powierzchnie stawowe służące do połączenia tej kości (zatem i całej czaszki) z kręgosłupem (z pierwszym kręgiem szyjnym).

Składa się z części: łuskowej, sutkowej, bębenkowej i skalistej.

Zawiera narząd przedsionkowo-ślimakowy (czyli ucho – narząd słuchu). Dotyczy to elementów ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego.

 • Składa się z trzonu i sześciu wyrostków: dwa skrzydła większe, dwa skrzydła mniejsze, dwa wyrostki skrzydłowate.
 • Górna powierzchnia trzonu zawiera siodło tureckie (zagłębienie) i dół przysadki.
 • Zawiera zatoki klinowe: prawą i lewą.

Zawiera:

 1. Blaszkę sitową
 2. Dwa błędniki, zawierające jamki kostne
 3. Blaszkę pionową, która tworzy część kostnej przegrody nosa.

Mózgoczaszka zapewnia ochronę mózgowia.

 1. Dwie kości nosowe
 2. Dwie kości łzowe
 3. Dwie małżowiny nosowe dolne
 4. Lemiesz
 5. Dwie szczęki (uwaga: lewa i prawa!)
 6. Żuchwa: zbudowana z trzonu i dwóch gałęzi (lewej i prawej).
 7. Dwie kości podniebienne: biorą udział w tworzeniu jamy nosowej, części podniebienia i dna oczodołu.
 8. Dwie kości jarzmowe
 9. Kość gnykowa

Twarzoczaszka zapewnia ochronę narządów zmysłów (wzrok, węch, smak). Otacza początkowe odcinki dróg oddechowych i pokarmowych.

Twarzoczaszka zawiera elementy ruchome:

 1. Żuchwa
 2. Kość gnykowa (która nie ma połączenia z pozostałymi kośćmi czaszki.

Typy połączeń czaszki to:

Są to pozostałości chrzęstnej podstawy czaszki. Mają postać drobnych (ok 0,5 mm) włókien tkanki łącznej włóknistej.

 1. Chrząstkozrost skalisto-potyliczny
 2. Chrząstkozrost klinowo-skalisty
 3. Chrząstkozrost klinowo-potyliczny
 4. Chrząstkozrosty śródpotyliczne: dwa przednie i dwa tylne.
 1. Szew wieńcowy
 2. Szew strzałkowy
 3. Szew łuskowy
 4. Szew węgłowy

Większość kości czaszki połączonych jest przy pomocy szwów.

Inaczej wklinowanie. Szczególny rodzaj połączenia służący do zamocowania zębów w zębodołach.

Dotyczą zamocowania żuchwy. Żuchwa jest jedyną ruchomą kością czaszki.

Jest to staw pomiędzy głową żuchwy (główka stawu), a dołkiem stawowym i guzkiem stawowym kości skroniowej (panewka stawu).

Staw ten zawiera krążek stawowy zbudowany z chrząstki włóknistej (umożliwia lepsze dopasowanie składników stawu).

Staw skroniowo-żuchwowy umożliwia następujące ruchy:

 1. Podnoszenie i opuszczanie
 2. Wysuwanie i cofanie
 3. Obracanie boczne i obracanie przyśrodkowe

Jest to staw pomiędzy dołkami stawowymi górnymi pierwszego kręgu szyjnego (C1) a kłykciami potylicznymi kości potylicznej.

Umożliwia ruchy:

 1. Zginanie i prostowanie głowy (do przodu i do tyłu)
 2. Nieznaczne zgięcia boczne

Ciemiączka

Ciemiączko jest nieskostniałym połączeniem kości czaszki u noworodków i niemowląt.

Połączenie to ma postać błony zbudowanej z tkanki łącznej i łączy ze sobą trzy lub cztery pobliskie kości (na przykład kość potyliczną i obie kości ciemieniowe).

Ciemiączka mogą zarastać nawet do 18 miesiąca życia.

Obecność ciemiączek ułatwia dostosowanie kształtu głowy dziecka do kształtu kanału rodnego podczas porodu. U człowieka obwód głowy jest bardzo ściśle dopasowany do średnicy kanału rodnego.

Ciemiączko przednie. Znajduje się pomiędzy kośćmi czołowymi a kośćmi ciemieniowymi. UWAGA! u noworodków/niemowląt są parzyste (lewa i prawa) kości czołowe. Zrastają się one w jedną kość czołową przeważnie do 2. roku życia.

Ciemiączko tylne. Znajduje się pomiędzy kością potyliczną a kośćmi ciemieniowymi.

Ciemiączka boczne. Parzyste (lewe i prawe), niewielkie i zarastają najczęściej już w okresie płodowym (zatem u noworodków są już zarośnięte. Niekiedy wyróżnia się tu ciemiączka klinowe i ciemiączka sutkowe.