Przewodnik po zagadnieniach do ćwiczenia 2

Jamy i doły czaszki

 • Dół przedni, środkowy i tylny stanowią wewnętrzną powierzchnię podstawy czaszki.
 • Wyrostki podniebienne szczęk, blaszki poziome kości podniebiennych, lemiesz, wyrostki skrzydłowate kości klinowej oraz powierzchnie dolne kości: skroniowych, klinowej i potylicznej stawnowią zewnętrzną powierzchnię podstawy czaszki.

Tworzony przez kości:

 1. Czołową (tylko część oczodołową).
 2. Klinową (skrzydło mniejsze i trzon).
 3. Sitową (tylko blaszkę sitową).

Przedni dół czaszki zawiera blaszkę sitową. W blaszce sitowej znajduje się ok. 20 otworów sitowych, przez które przechodzą nerwy węchowe do jamy nosowej.

Przedni dół czaszki zawiera też kanał wzrokowy przez który przechodzi nerw wzrokowy i tętnica oczna.

W przednim dole czaszki leżą płaty czołowe mózgu.

Tworzony przez kości:

 1. Kość skroniową (część łuskowa i skalista).
 2. Kość klinową (skrzydła większe i trzon z siodłem tureckim).

Dół środkowy czaszki zawiera:

 1. Szczelinę oczodołową górną, przez którą do oczodołu przechodzą nerwy (bloczkowy, okoruchowy, oczny, odwodzący) i żyła oczna górna.
 2. Siodło tureckie, które tworzy dół przysadki mózgowej.
 3. Otwór okrągły: przechodzi tu nerw szczękowy do dołu skrzydłowo-podniebiennego.
 4. Otwór owalny: przechodzi tu nerw żuchwowy to dołu podskroniowego.
 5. Otwór kolcowy: przechodzą tu naczynia krwionośne i nerwy do dołu podskroniowego.
 6. Otwór poszarpany: przechodzi tu tętnica szyjna wewnętrzna oraz inne naczynia i nerwy do podstawy czaszki zewnętrznej.
 7. Kanał tętnicy szyjnej: przechodzi tu tętnica szyjna wewnętrzna oraz inne naczynia i nerwy do podstawy czaszki zewnętrznej.

W dole środkowym leżą płaty skroniowe mózgu.

Tworzony przez kości:

 1. Kość klinowa (trzon)
 2. Kość potyliczna
 3. Kość skroniowa (część skalista)
 4. Kość ciemieniowa

Dół tylny czaszki zawiera:

 1. Otwór wielki. Przez ten otwór pień mózgu opuszcza czaszkę i przechodzi w rdzeń kręgowy. Przez otwór wielki przechodzą też dwie tętnice kręgowe.
 2. Przewód słuchowy wewnętrzny
 3. Otwór szyjny, przez który w kierunku zewnętrznej podstawy czaszki przechodzi nerw błędny, żyła szyjna wewnętrzna i inne nerwy oraz naczynia krwionośne.
 4. Kanał nerwu podjęzykowego, przez w kierunku zewnętrznej podstawy czaszki przechodzi nerw podjęzykowy i naczynia krwionośne.

Tworzony przez kości:

 1. Kość czołowa (powierzchnia skroniowa)
 2. Kość klinowa (skrzydło większe)
 3. kość ciemieniowa
 4. Kość skroniowa (część łuskowa)

Zawiera:

 1. Mięsień skroniowy
 2. Gałęzie nerwów: żuchwowego, skroniowego głębokiego, twarzowego
 3. Nerw uszno-skroniowy
 4. Tętnicę skroniową górną

Tworzony przez kości:

 1. Kość klinowa (wyrostki skrzydłowe)
 2. Szczęka (powierzchnia podskroniowa i wyrostek zębodołowy)
 3. Kość skroniowa (tylko poziomy fragment części łuskowej)

Zawiera:

 1. Dolną część mięśnia skroniowego
 2. Mięsień skrzydłowy boczny
 3. Naczynia i nerwy
 4. Szczelinę oczodołową dolną, poprzez którą zachodzi komunikacja (połączenie) z oczodołem.

Tworzony przez kości:

 1. Kość klinowa (wyrostek skrzydłowaty)
 2. Kość podniebienna.

Zawartość:

 1. Naczynia i nerwy, które docierają tu przez otwór okrągły (z wyżej opisanego dołu środkowego) i kanał skrzydłowy.
 2. Otwór klinowo-podniebienny: miejsce komunikacji z jamą nosową.
 3. Szczelina oczodołowa dolna: miejsce komunikacji z oczodołem.

Jama ustna posiada cztery ściany:

Tworzona przez kości:

 1. Podniebienną (blaszka pozioma)
 2. Szczękę (wyrostek podniebienny)

Tworzona przez kości:

 1. Żuchwę (część zębodołową)
 2. Szczękę (wyrostek zębodołowy)

Tworzona przez zęby (kły, przedtrzonowe i trzonowe).

Jama ustna komunikuje się z przyległymi strukturami w trzech miejscach:

 1. Otwór przysieczny: zawiera nerwy i prowadzi do jamy nosowej.
 2. Kanał podniebienny większy: zawiera nerwy i naczynia, prowadzi do dołu skrzydłowo-podniebiennego.
 3. Otwory podniebienne mniejsze: zawierają nerwy i naczynia. Prowadzą do kanału podniebiennego większego.

Jama nosowa ograniczona jest przez 5 ścian:

Tworzona przez kości:

 1. Kość nosowa
 2. Kość czołowa (część nosowa)
 3. Trzon kości klinowej

Tworzona przez kości:

 1. Szczęka (wyrostek podniebienny)
 2. Kość podniebienna

Tworzone przez:

 1. Szczęka (wyrostek czołowy i trzon)
 2. Kość łzowa
 3. Kość sitowa (błędnik sitowy z małżowinami nosowymi: górną i środkową)
 4. Kość podniebienna (blaszka pionowa)
 5. Kość klinowa (część wyrostka skrzydłowatego)
 6. Małżowina nosowa dolna

Tworzona przez:

 1. Kość sitowa (blaszka pionowa)
 2. Lemiesz
 3. Kość klinowa (trzon)

Zatoki przynosowe

 1. Rezonator głosowy
 2. Podgrzanie i nawilżenie powietrza
 3. Regulacja ciśnienia panującego wewnątrz jamy nosowej
 4. Ochrona immunologiczna
 5. Zmniejszenie masy czaszki i absorbowanie wstrząsów
 • Największa z zatok przynosowych.
 • Mieści się w trzonie szczęki.
 • Mieści się w kości czołowej, nad oczodołami.
 • Wykształca się po urodzeniu.
 • Zlokalizowana w trzonie kości klinowej.
 • Najmniejsze z zatok. Są to drobne jamki kostne, wypełnione błoną śluzową.
 • Znajdują się w kości sitowej (w błędniku sitowym).

Otwory i kanały czaszki jako miejsca przejścia dla nerwów czaszkowych

Mózgowie wyposażone jest w 12 par nerwów czaszkowych. Nerwy te przebiegają głównie w obrębie głowy i posiadają różne funkcje: odpowiadają głównie za wrażenia zmysłowe, za działanie mięśni głowy (mimicznych, żucia) i za wydzielanie ze ślinianek lub gruczołów łzowych.

Nerwy te przechodzą przez czaszkę w precyzyjnie określonych miejscach – otworach, szczelinach kanałach.

 • Kanał nerwu podjęzykowego: przechodzi przez niego nerw podjęzykowy. Znajduje się w kości potylicznej.
 • Kanał nerwu wzrokowego: przechodzi przez niego nerw wzrokowy i tętnica oczna. Znajduje się w kości klinowej.
 • Kanał tętnicy szyjnej wewnętrznej: przebiega przez niego tętnica szyjna wewnętrzna i splot szyjno-tętniczy wewnętrzny. Znajduje się części skalistej kości skroniowej. (Kość skroniowa jest bardzo złożona w budowie, dlatego ważne jest doprecyzowanie, że chodzi o część skalistą).
 • Otwór poszarpany: Przebiega przez niego tętnica szyjna wewnętrzna (jest bardzo ważna, zaopatruje mózgowie w krew) i nerwy. Znajduje się pomiędzy kością klinową a kością skroniową.
 • Otwór OKRĄGŁY: przebiega przez niego nerw SZCZĘKOWY (druga gałąź nerwu trójdzielnego). Znajduje się w kości klinowej.
 • Otwór OWALNY: przebiega przez niego nerw ŻUCHWOWY (trzecia gałąź nerwu trójdzielnego). Znajduje się w kości klinowej.
 • Otwór kolcowy: Związany z zaopatrzeniem w nerwy i naczynia opon mózgowych. Znajduje się w kości klinowej. Zawiera nerw kolcowy, który jest gałęzią oponową nerwu żuchwowego (który z kolei jest trzecią gałęzią nerwu trójdzielnego). Zawiera też tętnicę oponową.
 • Otwór szyjny: przebiega przez niego nerw językowo-gardłowy, nerw błędny, nerw dodatkowy i naczynia krwionośne. Znajduje się na pograniczu kości skroniowej i potylicznej.

Kanał nerwu twarzowego związany jest mocno z tematyką kolokwium nr 2, zatem wiedza na jego temat potrzebna będzie dopiero wtedy.

Kość klinowa = kanał nerwu wzrokowego; otwór poszarpany (częściowo); otwór okrągły, otwór owalny, otwór kolcowy.
Kość skroniowa = kanał tętnicy szyjnej wewnętrznej; otwór poszarpany (częściowo), otwór szyjny (częściowo).
Kość potyliczna = kanał nerwu podjęzykowego; otwór szyjny (częściowo).