O nas

Powstanie HBU Education

Jest to efekt wieloletniej praktyki i badań w zakresie diagnostyki obrazowej, fuzji obrazów oraz edukacji.

Skuteczne wdrożenia

  • Saint George’s University, Grenada
  • Northumbria University, Newcastle, UK
  • UWM w Olsztynie
  • UTH w Radomiu

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Gielecki

Założyciel i pomysłodawca HBU Education

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Gielecki jest absolwentem wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Związany był między innymi z Akademią Medyczną w Bydgoszczy, Instytutem Biostruktury Akademii Medycznej w Warszawie, Śląską Akademią Medyczną w Katowicach, pracował jako senior lecturer w University of Adelaide (Australia). Obecnie jako profesor zwyczajny pełni funkcję kierownika Katedry Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie stworzył jeden z najnowocześniejszych ośrodków anatomicznych w kraju, porównywany z ośrodkami europejskimi i światowymi. Od wielu lat jest profesorem wizytującym w amerykańskim uniwersytecie medycznym – Saint George’s University na Grenadzie.


Zainteresowania naukowe profesora Gieleckiego koncentrują się głównie wokół zagadnień związanych z anatomią rozwojową i kliniczną, w szczególności z wykorzystaniem cyfrowej analizy obrazów do badań naczyniowych. W tym zakresie jest niewątpliwym autorytetem. Zespoły badawcze pracujące pod jego kierownictwem opracowały systemy informatyczne służące modelowaniu przepływu mózgowego i modelowaniu struktur anatomicznych w oparciu o przyżyciowe badania obrazowe. Profesor Gielecki prowadzi również indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w zakresie radiologii, łącząc w ten sposób swoje zainteresowania naukowe i dydaktyczne z najnowocześniejszymi metodami diagnostyki obrazowej stosowanej w praktyce klinicznej.

Copyright © MedRadEd 2022